Pel-Droed a Covid-19 - Football and Covid-19

By Edryd Jones

Pel-Droed yn Cymru wedi'w ohurio tan 04/04/20. Football in Wales suspended until 04/04/20.

O ganlyniad i bandemig Covid-19 mae Cymdeithas Bēl-droed Cymru wedi penderfynu gohirio yr holl gemau domestig tan ddydd Sadwrn y 4ydd o Ebrill 2020. Bydd y sefyllfa’n cael ei hadolygu’n barhaol a bydd unrhyw newyddion a datblygiadau’n cael eu rhannu ar wefan y Gymdeithas: https://www.faw.cymru/cy/

Am unrhyw wybodaeth bellach am y pandemig – ewch i wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru: https://icc.gig.cymru/

Due to the Covid-19 pandemic, the Football Association of Wales has taken the decision to suspend all domestic football until Saturday 4th April 2020. The situation will be continuously monitored, and any updates will be shared on the FAW’s website: www.faw.cymru

For further information regarding the pandemic – please follow the following link: www.publichealthwales.wales.nhs.uk

Where next?

Another Women's Football Team Set To Be Formed in Llanystumdwy

Match centre

Latest photos

Bontnewydd (A) Sep 2019
65 photos
Bontnewydd (A) Sep 2019
Our Season - Part Two
30 photos
Our Season - Part Two
Our Season - Part One
26 photos
Our Season - Part One

The Cynghrair Peldroed Gwynedd Football League newsletter

Keep up-to-date with our exclusive email newsletters.

Subscribe