League videos

Alan Jones yn reteirio

Diolch Alan Jones! Wedi chwarae ei gêm olaf i’r clwb heno. Diolch gan bawb o'r hogia, Chris Jones, Iwan a phawb ar y pwyllgor! Pob lwc ar fod yn Is-Reolwr i Chris Jones y flwyddyn nesa ymlaen.

16 views

Most Popular Videos

The Cynghrair Peldroed Gwynedd Football League newsletter

Keep up-to-date with our exclusive email newsletters.

Subscribe