Diweddar Selwyn Griffith

By Alun Foulkes

Diweddar Selwyn Griffith

Cynhaliwyd angladd Cyn-Archdderwydd, y diweddar Selwyn Griffith yng Nghaernarfon bore ddoe. Fe farw Selwyn wythnos diwethaf ar ol salwch hir. Roedd Selwyn wedi bod yn rhan o Gynghrair Beldroed Gwynedd ers dros ugain mlynedd ac roedd yn Llywydd y Gynghrair hyd at cyfarfod blynyddol mis diwethaf. Roedd yn gymeriad lliwgar a hoffus ac fe fydd yn golled mawr yng nghylch peldroed yn Gwynedd. Anfonwn cydymdeimlad pawb o aelodau y Gynghrair yn llwyr gyda'r teulu yn ei gofid a thristwch.

Where next?

Holyhead Hotspur win first game of season Holyhead Hotspur beat Beaumaris 3-0
New Website New Website

Match centre

Latest photos

Bodedern Away -  League - 20/11/21
10 photos
Amlwch home League 06/11/21 Vol 2
20 photos
Amlwch home League 06/11/21
33 photos

The Cynghrair Peldroed Gwynedd Football League newsletter

Keep up-to-date with our exclusive email newsletters.

Subscribe