Diweddar Selwyn Griffith

By Alun Foulkes

Diweddar Selwyn Griffith

Cynhaliwyd angladd Cyn-Archdderwydd, y diweddar Selwyn Griffith yng Nghaernarfon bore ddoe. Fe farw Selwyn wythnos diwethaf ar ol salwch hir. Roedd Selwyn wedi bod yn rhan o Gynghrair Beldroed Gwynedd ers dros ugain mlynedd ac roedd yn Llywydd y Gynghrair hyd at cyfarfod blynyddol mis diwethaf. Roedd yn gymeriad lliwgar a hoffus ac fe fydd yn golled mawr yng nghylch peldroed yn Gwynedd. Anfonwn cydymdeimlad pawb o aelodau y Gynghrair yn llwyr gyda'r teulu yn ei gofid a thristwch.

Where next?

Holyhead Hotspur win first game of season Holyhead Hotspur beat Beaumaris 3-0
New Website New Website

Match centre

Latest photos

Bontnewydd (A) Sep 2019
65 photos
Bontnewydd (A) Sep 2019
Our Season - Part Two
30 photos
Our Season - Part Two
Our Season - Part One
26 photos
Our Season - Part One

The Cynghrair Peldroed Gwynedd Football League newsletter

Keep up-to-date with our exclusive email newsletters.

Subscribe