Cynghrair Pel-droed Gwynedd Football League

By Edryd Jones

Diwedd y tymor/ End of the season

Yn dilyn penderfyniad o Gaerdydd ddoe gair byr i gadarnhau na fydd dim mwy o gemau cynghrair na cwpanau yn cael ei chwarae y tymor yma. Mae hyn yn newyddion anffodus iawn i ni yn ein tymor olaf ond o dan yr ymgylchiadau doedd dim llawer o ddewis.

Bydd y tabl newydd yn cael ei yrru allan i chi a bydd hwn hefyd ar y wefan felly llongyfarchiadau mawr i Fangor 1876 am orffen yn bencampwyr yn ei tymor cyntaf fel clwb,heb golli gem felly llawn haeddu y wobr.

Gan edrych ymlaen byddwn yn nawr fel swyddogion yn trefnu y cyfarfod cyffredinol blynyddol a bydd hwn eleni yn cael ei drefnu hefo link video o gartref. Gan fod y gynghrair yn gorffen bydd llawer i’w drafod ac fe gewch wybod y trefniadau o fewn yr wythnosau nesaf.Cadwch yn saff.

Following yesterday’s decision by the FAW just a short note to confirm there will be no further games to be played in either league or cups this season. As this is the last season of the league this is a very unfortunate way to finish but the reality is there was not much of a choice.

The revised table based on average points per game will be e mailed to you and will also be on the website. Congratulations therefore to Bangor 1876 for finishing as champions in their first season as a club. Unbeaten in the league they are very worthy winners.

Looking ahead we will now as officials be making arrangement for the AGM and to close the league down, which this year will be done by video link from the comfort of your own homes. There will be much to discuss and you will be informed of the arrangements in due course. Keep safe.

Dafydd Owen
Cadeirydd/ Chairman

Where next?

Table terfynol - Final standings Nid i'w yn bosib rhoi'r tabl PPG ar y wefan yn y tab 'TABLE' It's not possible to update the league table in the TABLE tab to be in terms of PPG

The Cynghrair Peldroed Gwynedd Football League newsletter

Keep up-to-date with our exclusive email newsletters.

Subscribe