Gwynedd Football League announce

1 year ago By Alun Foulkes

new 3 year sponsorship deal

New sponsor for Gwynedd Football League

The Gwynedd Football League have secured new sponsors for the next three years. Cartrefi Cymunedol Gwynedd (CCG), the largest housing association in north Wales, will be sponsoring the league for the next three-yeas, kicking off from the start of the 2017/18 season.
The league will be known as the Cartrefi Cymunedol Gwynedd Football League. Dafydd Owen, League Chairman, said “We are absolutely delighted to have such a prestigious local organisation as our new lead sponsor. Their financial commitment greatly helps the ongoing development of the league which in turn provides highly valued social activity for young people in the local area”.
CCG Chief Executive, Ffrancon Williams said: “We are very proud to be sponsoring the Gwynedd Football League for the next three years. As the largest housing association in North Wales with nearly 6,300 homes across Gwynedd and over 12,000 tenants – it is very important for us to be supporting the development of vibrant and sustainable communities.

“With 13 clubs forming Gwynedd football league, it is an important past time with social and health benefits for many individuals and families, who follow these teams throughout the season. I wish all the clubs the best of luck for the season, and look forward to coming to watch a few of the matches!”

PHOTOGRAPH
Dafydd Owen, Gwynedd Football League Chairman and Ffrancon Williams, CCG Chief Executive.


Noddwr newydd i Gynghrair Pêl-droed Gwynedd

Mae gan Cynghrair Pêl-droed Gwynedd noddwyr newydd ar gyfer y dair blynedd nesaf. Bydd Cartrefi Cymunedol Gwynedd (CCG), y gymdeithas dai fwyaf yng ngogledd Cymru yn noddi’r gynghrair am y dair blynedd nesaf, gan ddechrau’r cytundeb eleni ar gyfer tymor 2017/18.
Bydd y gynghrair yn cael ei hadnabod fel Cynghrair Pêl-Droed Cartrefi Cymunedol Gwynedd. Dywedodd Dafydd Owen, Cadeirydd y Gynghrair: “Rydym wrth ein boddau bod cwmni mor flaengar a lleol â Cartrefi Cymunedol Gwynedd yn mynd i fod yn brif noddwyr i’r gynghrair. Mae eu hymrwymiad ariannol yn help mawr i ni ddatblygu’r gynghrair sy’n darparu gweithgaredd cymdeithasol i nifer o bobl ifanc lleol.”
Dywedodd Ffrancon Williams, Prif Weithredwr CCG: “Rydym yn falch iawn o fod yn cefnogi Cynghrair Pêl-droed Gwynedd dros y dair blynedd nesaf. Fel y gymdeithas dai fwyaf yng ngogledd Cymru gyda 6,300 o gartrefi ar draws y sir a dros 12,000 o denantiaid – maen bwysig iawn bod ni’n cefnogi datblygiad cymunedau llwyddiannus a chynaliadwy.

“Gyda 12 o dimau yn rhan o gynghrair pêl-droed Gwynedd, mae’n weithgaredd gyda nifer o fuddion cymdeithasol a iechyd, gyda nifer o unigolion a teuluoedd yn dilyn y timau trwy gydol y flwyddyn. Dw i’n dymuno’n dda i bob un o’r timau ar gyfer y tymor, ac yn edrych ymlaen at ddod i wylio ambell gêm yn ystod y tymor!”

Match centre

Latest photos

Bro Goronwy 7 Nefyn United 2
51 photos
Bro Goronwy 11 St Asaph 0
85 photos
Bro Goronwy 0 Llangoed 4
29 photos
Bro Goronwy 0 Llangoed 4

The Cynghrair Peldroed Gwynedd Football League newsletter

Keep up-to-date with our exclusive email newsletters.

Subscribe