Contacts

Chairman

Dafydd G Owen 01286 673006
Na Nog, 24 Y Bryn Bontnewydd Caernarfon Gwynedd

General Secretary

Edryd Jones

Treasurer

David James
5 Tyn Cae Ffordd Penmynydd LLANFAIRPWLL Ynys Mon LL61 6UX

Registration Secretary

Dyfrig Hughes 01248 724039 Send Email
8 Bro Ednyfed Llangefni Ynys Mon LL77 7WA

President / Llywydd

Geraint Lloyd Owen

Management Committee

Robin I Griffiths

Management Committee

Alun Mummery

Management Committee

Ian Jenkins

Management Committee

Ken Roberts

Management Committee

Gwynfor Parry

Management Committee

Eric Roberts

Management Committee

Medwyn Hughes

Management Committee

Hughie P Davies

Life Member

Gwyn Pierce Owen

Life Member

J Alun Foulkes

Hon Life Member

Owain J Roberts

Hon Life Member

Keith Evans

Hon Life Member

Wyn Burrows

Hon Life Member

Alun Griffiths

The Cynghrair Peldroed Gwynedd Football League newsletter

Keep up-to-date with our exclusive email newsletters.

Subscribe